Kurse të Veçanta

Kurse të veçanta të cilat vijnë si rezultat i kërkesave të tregut rajonal të punës të hartuara nga qëndrat e formimit profesional sipas metodologjisë së përcaktuar nga Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe Kualifikimeve.

NrEMERTIMI I KURSITDREJTIMI
1Minator dhe ArmatorGjeologji miniera
2ZjarrmëtarGjeologji miniera
3Shërbime ne BujtinaHoteleri-Turizëm
4Orientimi për Karrierën e SipërmarrjenSipërmarrja
5Vëzhgues në furrat e uzinave të përpunimit të mineralitMetalurgji
6Operator i kontrollit të panelitMetalurgji
7KasapTeknologji Ushqimore
8Përpunim peshkuTeknologji Ushqimore
8Administrator ndërtesashNdërtim

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË